Voor de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons strikt aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Bescherming van de privacy van bezoekers is belangrijk. Voor u, maar ook voor ons. Voor zover er op HalsbandHond.nl wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven. Gegevens uit ons klantenbestand worden onder geen enkele voorwaarde vrijgegeven aan derden.

Om het bezoek op HalsbandHond.nl te meten en te evalueren worden algemene statistische bezoekersgegevens zoals bijvoorbeeld aantallen, bekeken pagina’s en gemiddelde bezoeksduur geregistreerd. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot persoonsgegevens.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
HalsbandHond.nl kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Ook deze informatie wordt niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

IP adressen
In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan het IP adres worden doorgegeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties.
HalsbandHond.nl kan geen garantie geven voor het privacybeleid van de sites waarnaar gelinkt en/of doorverwezen wordt.